سوابق تحصیلی

کاردانی مدیریت اجرایی

مهارت ها

آریشگری

100%

میکاپ عروس و خدمات زیبایی صورت

100%

سوابق شغلی

میکاپ آرتیست

خود اشتغال

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

100%

دوره ها و گواهینامه ها

افتخارات

تماس با من